മഴയ്ക്ക് മീതെ മേഘങ്ങളുടെ സം ഗീതം . ജനലിലൂടെ തുള്ളികള് മുറിയിലേയ്ക്ക് വിതറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങള് ഈറനണിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജ...
Read More
തൂവാനത്തുമ്പികള് തൂവാനത്തുമ്പികള് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on May 18, 2009 Rating: 5
സതീഷാണ്‌ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ എല്ലാവരും അതം ഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ , സതീഷിന്റെ ഭ...
Read More
ഹൈറേഞ്ച് ഹൈറേഞ്ച് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on May 03, 2009 Rating: 5