വെള്ളിമേഘങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ വെളിച്ചം ജനലഴികളില്‍ മുറിഞ്ഞ് മുറിയില്‍ പതിച്ചപ്പോള്‍ സൂരജ് ഉണര്‍ന്നു. ഉറങ്ങുക, ഉണരുക എന്നിങ്ങനെ കൃത്യമായി ദിവസങ്...
Read More
ബോയ് ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on October 12, 2009 Rating: 5