തകഴി

4 comments:

  1. ചെമ്മീനുണ്ടോ? ചൂണ്ടയിൽ;

    ReplyDelete
  2. ഈ തകഴിയെ തഴുകുവാനെന്തു കാരണം

    ReplyDelete
  3. ഒരു തകഴി, അമ്പലപ്പുഴ യാത്രയിൽ കിട്ടിയതാണ്‌.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.