കുട്ടികള് ‍

8:45 PM
മൌനം മൂടിയ ഉച്ചനേരമായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തില്‍ ഉച്ചയുറക്കത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ നിശ്ശബ്ദമായ വീടുകള്‍ . തെങ്ങോലയുടെ തണലില്‍ പശുക്കള്‍ അയവിറക്കിക്കിട...

മകള്‍

9:45 PM
രാത്രി വളരെ നേരം ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു സൌദാമിനിയ്ക്ക്. ഉറക്കമില്ലായ്മ ലഹരി പോലെ മനസിനെ തളര്‍ ത്തുന്നത് അവള്‍ ആസ്വദിക്കുമായിരുന...
Powered by Blogger.