ജനലിലൂടെ തെരുവ് കാണാമായിരുന്നു . ചലനങ്ങൾ ഒട്ടേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായ ശരീരത്തിനെ വീൽചെയറിൽ ഒതുക്കി അയാൾ തെരുവിലെ കാഴ്ചകളിൽ മുഴുകിയിരുന...
Read More
മുത്തശ്ശിക്കഥ മുത്തശ്ശിക്കഥ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 28, 2011 Rating: 5
പണ്ട് പണ്ട്..മ്മ്..എവിടെ വേണം?..ബാഗ്ദാദ്? ശരി … പണ്ട് പണ്ട് ബാഗ്ദാദിൽ ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. സലിം എന്നായിരുന്നു അവന്റ...
Read More
ജാരന്റെ കഥ ജാരന്റെ കഥ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 13, 2011 Rating: 5
സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു മറിയാമ്മ. മലഞ്ചെരുവിലെ തന്റെ മനോഹരമായ മാളികയില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയായിരുന്ന മറിയാമ്മയുടെ കെട്ടിയവന്‍ ക...
Read More
മറിയാമ്മയും അവിശുദ്ധബന്ധങ്ങളും (സാരോപദേശകഥ) മറിയാമ്മയും അവിശുദ്ധബന്ധങ്ങളും (സാരോപദേശകഥ) Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on November 06, 2011 Rating: 5
ബസ്റ്റോപ്പിൽ പതിവിലും വൈകി ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ അക്ഷമകളും ആശങ്കകളും അപ്പോൾ എന്നെ കീഴടക്കി. പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്...
Read More
വൈറ്റില വൈറ്റില Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on April 09, 2011 Rating: 5
കഫേ മെക്സിക്കോ - സസ് പെന്‍സ് ത്രില്ലര്‍ കഫേ   മെക്സിക്കോ   - സസ് പെന്‍സ്  ത്രില്ലര്‍ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on March 11, 2011 Rating: 5