ജനലിലൂടെ തെരുവ് കാണാമായിരുന്നു . ചലനങ്ങൾ ഒട്ടേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായ ശരീരത്തിനെ വീൽചെയറിൽ ഒതുക്കി അയാൾ തെരുവിലെ കാഴ്ചകളിൽ മുഴുകിയിരുന...
Read More
മുത്തശ്ശിക്കഥ മുത്തശ്ശിക്കഥ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 28, 2011 Rating: 5
പണ്ട് പണ്ട്..മ്മ്..എവിടെ വേണം?..ബാഗ്ദാദ്? ശരി … പണ്ട് പണ്ട് ബാഗ്ദാദിൽ ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. സലിം എന്നായിരുന്നു അവന്റ...
Read More
ജാരന്റെ കഥ ജാരന്റെ കഥ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 13, 2011 Rating: 5