എപ്പോള്‍ മുതലാണ് അത് തുടങ്ങിയതെന്ന് വാസുദേവന് ഓര്‍മ്മ കിട്ടിയില്ല . അധികം നാളായിട്ടില്ല . ചിലപ്പോള്‍ ഓഫീസിലെ പൊടി പിടിച്ച ഫയലുകള്‍ ക്കിടയ...
Read More
ക്ല! ക്ല! Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on March 26, 2012 Rating: 5