ക്ല!

4:41 AM
എപ്പോള്‍ മുതലാണ് അത് തുടങ്ങിയതെന്ന് വാസുദേവന് ഓര്‍മ്മ കിട്ടിയില്ല . അധികം നാളായിട്ടില്ല . ചിലപ്പോള്‍ ഓഫീസിലെ പൊടി പിടിച്ച ഫയലുകള്‍ ക്കിടയ...
Powered by Blogger.