രാത്രിയായിട്ടും അരുൺ വീട്ടിലേയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പാതിരാത്രി ബാത്ത് റൂമില്‍ പോകാനായി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും പുറത്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അവന...
Read More
ബുദ്ധനാകുന്നത്.. ബുദ്ധനാകുന്നത്.. Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on June 02, 2013 Rating: 5
(അലി ഡെബ് 1941ല്‍ ടുണീഷ്യയില്‍ ജനിച്ചു. കവിയും കഥാകൃത്തും നാടകരചയിതാവുമാണ്. നാടകങ്ങള്‍ ടുണീഷ്യന്‍ റേഡിയോയില്‍ വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്....
Read More
ത്രീ പീസ് സ്യൂട്ട് - അലി ഡെബ് ത്രീ പീസ് സ്യൂട്ട് - അലി ഡെബ് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on June 01, 2013 Rating: 5
അതിവീര പാണ്ഡ്യൻ മൈലാപ്പൂരിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്ക് ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വീട് മാറിപ്പോയി. പടിഞ്ഞാറൻ മൈലാപ്പൂർ മധ്യവർഗ ബ്രാഹ്മണർ ...
Read More
ആട്ടിൻ കാൽ സൂപ്പ് ആട്ടിൻ കാൽ സൂപ്പ് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on June 01, 2013 Rating: 5