ബുദ്ധനാകുന്നത്..

8:02 PM
രാത്രിയായിട്ടും അരുൺ വീട്ടിലേയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പാതിരാത്രി ബാത്ത് റൂമില്‍ പോകാനായി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും പുറത്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അവന...

ആട്ടിൻ കാൽ സൂപ്പ്

11:13 PM
അതിവീര പാണ്ഡ്യൻ മൈലാപ്പൂരിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്ക് ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വീട് മാറിപ്പോയി. പടിഞ്ഞാറൻ മൈലാപ്പൂർ മധ്യവർഗ ബ്രാഹ്മണർ ...
Powered by Blogger.