ശത്രുരാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും, യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം കൈവിടാന്‍ സമ്മതിക്കാത്ത, മേലധികാരികളെപ്പോലും ധിക്കരിച്ച് ശത്രുരാജ്യത്തിലെ ആരേയെങ്...
Read More
കിം കിഡുക്ക് കുമ്മായമടിക്കുകയാണോ? കിം കിഡുക്ക് കുമ്മായമടിക്കുകയാണോ? Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 18, 2016 Rating: 5
ബോബ് ഡിലന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ, സമ്മിശ്രപ്രതികരണങ്ങൾക്കിടയിൽ, മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ലിയോനാർഡ് കോഹനിലേയ്ക്ക് ...
Read More
ലിയോനാർഡ് കോഹൻ ലിയോനാർഡ് കോഹൻ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on December 08, 2016 Rating: 5
മെക്സിക്കൻ സിനിമാരംഗത്തെ പ്രമുഖനായ കാർലോസ് റേയ്ഗഡാസ് തന്റെ സിനിമകളിൽ കൂടുതലും അഭിനയവുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്തവരേയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്...
Read More
ജീവിതം സിനിമയിലേയ്ക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ ജീവിതം സിനിമയിലേയ്ക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on August 27, 2016 Rating: 5
ഫാഷൻ മാസികകളിൽ മോഡൽ ആയി തിളങ്ങിയിരുന്ന കാലത്താണ് ടിപ്പി ഹേഡ്രെനെ സാക്ഷാൽ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്കോക്കിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഒട്ടും ആല...
Read More
ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ സുന്ദരിമാർ ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ സുന്ദരിമാർ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on August 09, 2016 Rating: 5
പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രചിച്ച കഥയാണ് വില്പന . എം ടിയുടെ കഥാലോകം പൊതുവേ ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്ക്കുന്നത് ഗ്രാമം / ഓർ മ്മ ...
Read More
വില്പന (എം ടി) - ജീവിതങ്ങൾക്കിടയിലെ കൈമാറ്റപ്രക്രിയകൾ വില്പന (എം ടി) - ജീവിതങ്ങൾക്കിടയിലെ കൈമാറ്റപ്രക്രിയകൾ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on June 30, 2016 Rating: 5
മുഖവുര: ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം മൂർദ്ധന്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. മോഹൻ ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്...
Read More
കൈസർ കൈസർ Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on June 19, 2016 Rating: 5