രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധശേഷം അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ശീതയുദ്ധം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലേയും രാഷ്ട്രീയവിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത...
Read More
ഹോളിവുഡും ശീതയുദ്ധവും ഹോളിവുഡും ശീതയുദ്ധവും Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on April 07, 2016 Rating: 5
ജോൺ ഫോർഡ് തന്റെ സിനിമയിലേയ്ക്ക് ഗ്രേസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ സഫലമായത് അവളുടെ സ്വപ്നം കൂടിയായിരുന്നു. അഭിനേത്രിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി, മാതാപിതാ...
Read More
മൊണാക്കോയിലെ രാജകുമാരി മൊണാക്കോയിലെ രാജകുമാരി Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on April 07, 2016 Rating: 5
ഒരു രാത്രി firecrackers (മരിയുവാന) തേടിയിറങ്ങിയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്നത് ചാർളിയുടെ അടുത്താണ്. കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന മൈക്കിളിന്...
Read More
Let's go to the movies... Let's go to the movies... Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on April 04, 2016 Rating: 5