ഡിഗ്രി പഠനകാലത്ത് എന്റെ ഒരു അടുത്ത ചങ്ങാതി വീട്ടില്‍ വന്നു. ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങാന്‍ വന്നതായിരുന്നു. അവന്‍ പോയ ശേഷം അതാരാണെന്ന് അമ്മ ചോദി...
Read More
'ചുവന്ന ബാഡ്ജ്' 'ചുവന്ന ബാഡ്ജ്' Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on April 26, 2017 Rating: 5