അച്ഛന്റെ പേരു നാരായണൻ എന്നായതുകൊണ്ടു മാത്രം ജയപ്രകാശ് എന്ന നാമധേയനായിത്തീർന്ന ജെപി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അയാൾ അന്നും രാവിലെ ...
Read More
പിഴച്ച തീരുമാനം പിഴച്ച തീരുമാനം Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on November 07, 2017 Rating: 5
ഹൈദരാബാദ് വാസക്കാലത്ത് വളരെ കുറച്ചു തെലുഗു സിനിമകളേ തിയ്യറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. തെലുഗു സുഹൃത്തുക്കൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാലും സ്...
Read More
സ്പൈഡറും മുരുഗദാസും മഹേഷ് ബാബുവും... സ്പൈഡറും മുരുഗദാസും മഹേഷ് ബാബുവും... Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on November 06, 2017 Rating: 5