ബോൾട്ട്


പ്രത്യേകിച്ചു കാരണങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളാണ് എഴുത്തായി പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് ഈയുള്ളവൻ കരുതുന്നു. അങ്ങിനെയെഴുതുമ്പോൾ വല്ലാത്ത രസം അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങിനെ പണ്ട് രസിച്ചെഴുതിയ ചില കഥകൾ ഒരു വായനയ്ക്കു കൂടി വിട്ടുതരുന്നു. ബോൾട്ട് എന്നാണു സമാഹാരത്തിന്റെ പേര്. ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ ചുവടെ:
1. കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങള്‍
2. ഒരിടത്തൊരു ലൈന്‍മാൻ
3. കുട്ടികൾ
4. ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ കഥ
5. കാനനഛായയിൽ...
6. അല്പം
7. ഒരു മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധം
8. എൽ ഡി ക്ലാർക്കിന്റെ മരണം
9. വൈറ്റില
10. മറിയാമ്മയും അവിശുദ്ധബന്ധങ്ങളും
11. മൂന്ന് തെലുങ്കന്മാര്‍ പഴനിയ്ക്ക് പോയ കഥ
12. പറക്കും തളിക
13. മാർജ്ജാരവിന്ദം (സെൻ കഥ)
14. മകുടിയും പാമ്പും
15. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും പതിനാറ് പന്തുകളും
16. ബോൾട്ട്
വരക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ കവർ ഈയുള്ളവൻ തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടുകയായിരുന്നു. നാളെ ഈ നേരമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ആമസോണിൽ ഇബുക്ക് രൂപത്തിൽ ബോൾട്ടിനെ ഓടിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും എന്നു കരുതുന്നു...
ബോൾട്ട് ബോൾട്ട് Reviewed by Jayesh/ജയേഷ് on January 16, 2018 Rating: 5

No comments: